วิธีตั้งมรดก facebook ถ้าเราตายแล้วให้ใครดูแล

1. ไปที่ตั้งค่าของเฟสบุ๊คของเรา

2009 Oct. 29 11.12

2. ไปที่ความปลอดภัยในเมนูด้านซ้าย
2012 Oct. 29 11.15

3. ใส่ชื่อเพื่อนที่ต้องการให้เป็นผู้รับมรดกหาเราตายแล้ว

2013 Oct. 29 11.16