Posts Tagged ‘PPI’

วิธีหาคำนวณค่า ppi หรือความละเอียดหน้าจอ

ppi

วิธีหาคำนวณค่า ppi หรือความละเอียดหน้าจอนะครับ สูตร Square Root (กว้างpixel^2 + ยาวpixel^2) / ขนาดหน้าจอ ตัวอย่าง iPhone 5 640 x 1136 pixels,หน้าจอ 4.0 inches PPI = Square Root (640^2 + 1136^2) / 4.00 PPI = 325.96932371 (~326 ppi pixel ) หรือถ้าขี้เกียจคิดก็สามารถคำนวณได้จากในเว็บนี้เลยครับ