Posts Tagged ‘excel’

วิธี ทำ excel โชว์ หลัก พัน ให้เหลือ หลักหน่วย

2005 Oct. 26 11.29

วิธี ทำ excel โชว์ หลัก พัน ให้เหลือ หลักหน่วย สมุว่าเรามีข้อมูลที่มีหน่วยเยอะมากๆ ต้องการที่จัดตัดไป 3หลัก อย่างเช่น 1,000 ก็จะโชว์แค่ 1 ถ้าเป็น 1,000,000 ก็จะโชว์เป็น 1,000 นะครับ   วิธีทำนะครับ 1. คลิกขวาที่ช่องที่ต้องการจะแปลงหลัก และเลือก Format Cells … 2.  เลือก Custom และพิมพ์ ##,” ลงในช่อง Type: จากนั้นกด OK 3. เสร็จแล้วครับ ถ้าใส่ 1,000,000 ก็จะโชว์ 1,000 หรือถ้าใส่ 1,000 ก็จะโชว์ 1 ครับ

วิธีแก้ The Command is not available in a shared workbook บน Excel

excel error

วิธีแก้ The Command is not available in a shared workbook บน Excel 1. ไปที่แท็บ REVIEW คลิกที่ Share Wordbook 2 – คลิกที่ “Allow changes by more than one user at the same time.” ออก เท่านี้ก็จะสามารถแก้ error The Command is not available in a shared workbook บน Excel ได้แล้วครับ

วิธี เอาตัวซ้ำออก Excel

dupp

วิธี เอาตัวซ้ำอีก Excel 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการที่จะเอาตัวที่ซ้ำออก 2. กดที่ tab Data: เอาตัวซ้ำออก, Delete Duplicate 3. กด OK จากนั้นระบบจะทำการลบตัวที่ซ้ำออกเหลือแต่เฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้น \

excel วิธีนับตัวอักษร ว่ามีกี่ตัวในประโยค

excelcount

excel วิธีนับคำๆนึงว่ามีกี่ตัวในประโยค ใช้คำสั่งนี้เลยครับ D1 = ประโยคที่ต้องการนับ F1 = ตัวที่ต้องการนับว่ามีกี่ตัวในประโยค =LEN(D1)-LEN(SUBSTITUTE(D1,F1,)) SUBSTITUTE(D1,F1,) ตัวตัวอักษรที่ต้องการนับออกไปก่อน LEN(SUBSTITUTE(D1,F1,)) นับว่าตัวอักษรหลังจากตัดไปแล้วมีกี่ตัว LEN(D1)-LEN(SUBSTITUTE(D1,F1,)) ลบกับตัวอักษรทั้งหมดว่ามีกี่ตัว ก็จะได้จำนวนที่ถูกตัดออกไป ก็จะรู้ว่าในประโยคนั้นมีตัวที่ต้องการนับกี่ตัว ตัวอย่างนะครับ จะเป็นการนับ ในคำว่า elephant มี e ทั้งหมดกี่ตัว ใส่สูตรตามตัวอย่าง ผลลัพท์คือ 2 ครับ