Posts Tagged ‘โปเกมอนโก’

Pokemon GO ข้อแตกต่างระหว่างโปเกมอนน้ำหนัก,ส่วนสูง XS กับ XL ต่างกันยังไง

p1

จริงๆก็ไม่มีข้อกำหนดอะไรที่แน่นหรอกนะครับว่าแตกต่างกันยังไง แต่มีฝรั่งเขียนไว้น่าสนใจคือ Size - XS - Agility ;  XL - attack  คือขนาด XS จะหลบเก่ง ส่วน XL คือตีแรง Weight - XS - Speed ; XL - defense คือ น้ำหนัก XS จะหลบเก่ง + ตีเร็ว แล้วน้ำหนัก XL คือพลังป้อนกันเยอะ   แต่ถึงยังไงแล้ว ค่าที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็น CP แหละครับ ยังไงก็ลองดูนะครับ