Archive for the ‘firework’ Category

พลุนานาชาติ พัทยา 2013

พลุนานาชาติ พัทยา 2013

พลุนานาชาติ พัทยา 2013 นะครับ จะทยอยอัพให้ ส่วนใหญ่จะเป็นชุดที่ 2 นะครับ เนื่องจากชุดแรกไปถ่ายไม่ทัน