ติดต่อ eBay ภาษาไทย

ตอนนี้สามรถติดต่อ eBay เป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับ
ตอนนี้สามารถติดต่อ ebay เป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับ ติดต่อตามลิ้งด้านล่างนี้เลย

สามารถติดต่อได้ตั้งแต่09:00-17:30 น. วัน จันทร์ – ศุกร์ นะครับ
โดยสามารถติดต่อเรื่อง การชำระเงิน, นโยบาย, ร้องเรียน หรือแม้แต่ติดต่อเรื่องไอถูกระงับนะครับ

เป็นเบอร์ภายในประเทศ และผู้ขายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทร

http://export.ebay.co.th/sellingsuccess/contact/thhelpline.html