เว็บ เช็ค ว่า เราเปิดใช้ mail gmail หรือ hotmail ที่เครื่องไหนบ้าง

เว็บ เช็ค ว่า เราเปิดใช้ mail gmail หรือ hotmail ที่เครื่องไหนบ้าง

google: https://security.google.com/settings/security/activity
hotmail: https://account.live.com/Activity

ลองตรวจสอบได้ครับ ถ้ามีเครื่องหรือแปลกๆแสดงว่าอาจจะโดนแฮคได้