เคลียริ่งเฮ้าส์ หรือ บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด คืออะไร

“เคลีย ริ่งเฮ้าส์” บริษัทร่วมทุนโดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง 5 รายในไทย

โดย “เคลียริ่งเฮ้าส์” หรือ บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนโดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ทั้ง 5 รายในไทย ได้แก่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส, บริษัท ทรูมูฟ จำกัด, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายขของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เรื่องการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่