Archive for April, 2014

พระจันทร์เต็มดวง คืนวันเพ็ญ

พระจันทร์เต็มดวง คืนวันเพ็ญ

พระจันทร์เต็มดวง คืนวันเพ็ญ สงกรานพอดีครับ เอารูปพระจันทร์เต็มดวงสวยๆมาให้ชมกัน Speed 1/400s F/5.6 ISO 200 16/04/2014 00:00